PRAHA 1 SOBĚ – Radnice otevřená občanům
Jako občané a Vaši sousedé chceme proměnit centrum města k lepšímu. Chceme skoncovat s nekalými praktikami na radnici. Chceme otevřenou komunikující radnici s transparentním hospodařením. Chceme, aby negativní projevy turismu nepřevažovaly a na Praze 1 se dobře žilo.

VÁŠ SPOJENEC NA PRAZE 1

Ve vedení Prahy 1 jsme dokázali, že radnice patří lidem. Nyní v opozici nadále pracujeme na programu, pro který jste nás zvolili. Spolupracujeme s magistrátem a našimi kolegy z PRAHA SOBĚ. Vítáme vaše podněty. Jsme přece sousedé.

ZASTUPITELÉ PRAHA 1 SOBĚ


Pavel Čižinský
je již bývalým starostou Prahy 1. Jako starosta měl v gesci sociální věci a zdravotnictví, chod úřadu, komunikaci s veřejností, legislativu a právní záležitosti. Nyní působí v komisi pro zdravotnictví. Do kontrolního výboru jej jako člena současná koalice odmítá jmenovat.
pavel.cizinsky@praha1.cz


Amália Počarovská
je předsedkyní zastupitelského klubu Praha 1 Sobě, místopředsedkyní Finančního výboru a členka Komise pro obchod a služby.
amalia.pocarovska@prahasobe.cz


Vladan Brož
je bývalým radním pro oblasti financí, investic a veřejných zakázek. Momentálně není členem žádné komise, současná radnice ho odmítá jmenovat. Byl naším kandidátem do Komise obecního majetku a Komise pro investice.
vladan.broz@praha1.cz


Valerie Clare Talacková
je členkou Komise pro participaci a veřejný prostor a Komise pro životní prostředí.
valerie.talacko@praha1.cz


Eva Holá
Eva vystudovala právnickou fakultu a více jak deset let se věnovala právnímu poradenství v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Po obhájení doktorátu a advokátních zkouškách se její pozornost stočila k veřejné správě a politice na Praze 1, kde vyrostla a žije. Od října 2021 je zde také zastupitelkou.
eva.hola@praha1.cz


Beno Ge
Beno Ge je 20 let profesionálním vojákem v hodnosti majora a na Praze 1 již působil v minulosti jako předseda bezpečnostní komise.
beno.ge@praha1.cz

NAŠE VIZE

Zdravotnictví pro lidi
V roce 2018 jsme zabránili podvodné privatizaci Nemocnice Na Františku. Nyní jsme se dohodli, že provoz nemocnice převezme hlavní město. Praze 1 zůstává majetek a pracujeme na modernizací našich dalších zdravotnických zařízení.

Transparentní hospodaření
MČ Praha 1 je jedna z nejbohatších v celé Evropě. Staráme se o to, aby veškeré zakázky byly zadávány transparentně. Radnice musí pracovat pro občany, nikoli proti nim.

Dostupné bydlení
Chystáme opravu všech nevyužívaných městských bytů a zajišťujeme jejich průhledné a férové rozdělování mezi občany Prahy 1.

Inspirace v zahraničí
Většinu našich problémů už úspěšně vyřešila města po celém světě. V oblasti cyklodopravy, veřejného prostoru nebo při optimalizaci turistického ruchu se inspirujeme v zahraničí a hledáme pro Prahu 1 vhodná a účinná řešení.

Kultivace turismu
Centrum Prahy čistíme od vizuálního smogu. Zakázali jsme ve spolupráci s hlavním městem pivní kola, pilotně zkoušíme uzavření Dlouhé ulice pro noční nerezidentskou dopravu. Chystáme novou koncepci pro Královskou cestu.

Místo pro život
Chceme, aby žít v centru našeho města byla radost 365 dní v roce. Chceme, aby bylo možné zde smysluplně a důstojně prožít celý život, od prvních krůčků až po aktivní stáří.