Rubriky
Centrum Prahy

Praha 1 se vyslovila pro konec půjčování elektrokoloběžek na svém území 

Když klub PRAHA 1 SOBĚ a Zelení začátkem září předložil materiál na zastupitelstvo s návrhem, aby v centru města již nebylo možné nabízet k pronájmu elektrokoloběžky, doufali jsme, že se najde konsenzus. A našel se.

Zastupitelky a zastupitelé městské části Praha 1 se dnes rozhodli společným usnesením požádat Radu hl. m. Prahy o přijetí rozhodnutí, které by zamezilo komerčním půjčovnám nabízet elektrokoloběžky na veřejných prostranstvích v památkové rezervaci. Právě v historickém centru Prahy působí elektrokoloběžky místním dlouhodobě potíže: Slouží především jako turistická atrakce a stávají se brzdou jinak potřebné moderní městské cyklistiky. Její rozvoj je přitom spolu se zlepšováním podmínek pro městskou hromadnou dopravu klíčový, pokud chceme dlouhodobě snižovat množství aut zajíždějících do centra. 

V přijatém usnesení zastupitelstvo městské části Praha 1 jednak vyjadřuje vůli městské části, aby elektrokoloběžky nebyly nabízeny k pronájmu na prostranstvích v jejím vlastnictví. Takových ploch je ovšem málo, jde o některé parkové cesty a prostranství v zeleni. Ulice a náměstí patří hlavnímu městu. Důležitější je tedy další část usnesení, která žádá radu hlavního města, aby stejně rozhodla o veškerém veřejném prostoru v památkové rezervaci. Rozhodnutí vlastníka veřejného prostranství, že si nepřeje umožnit tento typ komerční činnosti, je pro provozovatele právně závazné již podle stávajících předpisů.  

Navrhovatelé usnesení z řad našich zastupitelů vycházeli z měsíc starého metodického pokynu Ministerstva vnitra, který přiznává obcím poměrně rozsáhlé možnosti regulace tzv. bikesharingu. To by se nedotklo samotného provozu osobních dopravních prostředků, jako jsou koloběžky, kola a jejich elektrické nadstavby. Metodika důsledně správně rozlišuje stav, kdy osoba využívá dopravní prostředek k jízdě – tehdy se jedná o tzv. obecné užívání veřejného prostranství, které je zásadně dovoleno při dodržování dopravních předpisů. Oproti tomu organizované komerční nabízení takového dopravního prostředku k pronájmu za úplatu na ulicích je zvláštním užíváním veřejného prostranství, k němuž si provozovatel musí obstarat souhlas obce jako vlastníka pozemku. Praha by nyní měla dát najevo, že takový souhlas nikdy nedala. Pokud obec zvláštní užívání dovolí, může za něj stanovit místní poplatek. 

Jeden z autorů předlohy, zastupitel Pavel Marc, k tomu uvádí: „Na základě metodiky ministerstva vnitra stojí hlavní město před rozhodnutím, zda elektrokoloběžky pronajímané na ulici zpoplatnit nebo je z některých míst úplně vyloučit. Není to lehké rozhodnutí, ale po všech našich zkušenostech s touto atrakcí pro turisty v památkové rezervaci se většina zastupitelstva Prahy 1 přiklonila k vyloučení. Doufáme, že nám rada hlavního města vyhoví. Očekáváme, že bez všude se válejících koloběžek se v centru města otevřou nové možnosti pro zlepšení pěší dopravy a cyklistiky respektující pravidla.“ 

Lídr Praha 1 Sobě Pavel Čižinský se již před volbami zavazoval, že do řešení problému koloběžek vrhne energie: „Minimálně v centru Prahy koloběžky skoro vůbec neslouží nám, rezidentům. Turisti s nimi jezdí spíš pro zábavu než z nutnosti, a nejčastěji jezdí po chodnících. Nyní je třeba napnout síly k tomu, aby se nás, rezidentů z centra, zastalo i hlavní město Praha a půjčování elektrokoloběžek z centra vyloučilo. Naše snaha dnes tedy nekončí, ale naopak začíná,“ dodává.