Náš tým

Více o našich zastupitelích a zastupitelkách, kteří působí v rámci zastupitelského klubu Praha 1 Sobě a Zelení, naleznete zde. Máme také zastoupení ve všech komisích rady městské části a ve výborech zastupitelstva městské části. Využijte našich kontaktů, nebo se obracejte přímo na své zastupitele a zastupitelky s Vašimi podněty.

Členky a členové komisí a výborů

Komise pro výchovu a vzdělávání: Barbora Kosíková

Komise pro investice: Valerie Clare Talacková

Komise pro životní prostředí: Petr Kučera

Komise pro obchod a služby: Jonáš Felkel

Komise pro informatiku a Smart Cities: Jakub Rozsypal

Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného
občanství a Ceny Prahy 1: Filip Lachmann

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality: Beno Ge

Komise sociální: Barbora Kosíková

Komise obecního majetku: Pavel Čižinský

Komise pro dopravu: Filip Lachmann

Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor: Anna Vinklárková

Komise pro zdravotnictví a Nemocnici Na Františku: Valerie Clare Talacková

Komise pro bezbariérovou Prahu 1: Pavel Marc

Kontrolní výbor: Pavel Čižinský, Petr Kučera

Finanční výbor: Pavel Marc

Výbor pro kultivaci a služby v památkové rezervaci: Robert Gája

Výbor pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy: Lenka Beranová

Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života: Petra Pětioká

Kanditátka ve volbách 2022

  1. Mgr. Pavel Čižinský, 45 let, advokát a zastupitel MČ Praha 1, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

Advokát a zastupitel MČ Praha 1. V listopadu 2018 se stal starostou Prahy 1. Víc než rok zkvalitňoval práci úřadu, napravoval nevýhodné smlouvy, brzdil developery a úspěšně spolupracoval s magistrátem na lepší regulaci turismu. Po roce však přešly staré struktury do protiútoku a Pavel spolu s kolegy se stal opozičním zastupitelem. I z opozičních řad ale dokázal mnoho. Teď kandiduje znovu v čele kandidátky PRAHA 1 SOBĚ na starostu městské části.

2. Valerie Clare Talacková, MA (Cantab), 54 let, překladatelka a zastupitelka MČ Praha 1, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislá kandidátka

Překladatelka a zastupitelka MČ Praha 1 od listopadu 2018 (od ledna 2020 v opozici). Členka Komise pro životní prostředí, zasadila se o ochranu parčíků a zajímá se o regulaci turismu. Zabývala se i připomínkováním návrhu nového Metropolitního plánu, aby lépe chránil památkovou rezervaci, občanskou vybavenost a zeleň. Žije s rodinou v Haštalské čtvrti.

3. Mgr. Petr Kučera, 41 let, datový analytik a zastupitel MČ Praha 1, Praha 1, člen Strany zelených, nezávislý kandidát
Datový analytik, sociální geograf a zastupitel MČ Prahy od roku 2015. Člen Strany zelených. V roce 2019 působil jako radní pro životní prostředí, úklid, informatiku a dětská hřiště. Správce místní sousední skupiny Praha číslo 1. Zasloužil se o zavedení rozklikávajícího rozpočtu městské části a záchranu stoletého javoru na Smetanově nábřeží. Bydlí na Hradčanech, kde vychovává tři děti.

4. Jonáš Felkel, 21 let, student Právnické fakulty UK a projektový manažer v neziskovém sektoru, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Student Právnické fakulty UK, projektový manažer v neziskovém sektoru. Zajímá se o vzdělání, dopravu a urbanismus (nejen na Praze 1) a o modely, jak zabránit klimatickému kolapsu na naší planetě. Zastupuje nejmladší generaci voličů a jejich ideály.

5. Mgr. Barbora Kosíková, žena, 62 let, administrativní pracovnice Filozofické fakulty UK, Praha 1, členka Strany zelených, nezávislá kandidátka
Administrativní pracovnice FF UK, členka Strany zelených. Za starosty Pavla Čižinského byla členka školské komise. Její rodina bydlí v centru již několik generací. Trápí ji, že v posledních letech se z obyvatel stávají návštěvníci turistického centra.

6. JUDr. Pavel Marc, LL.M., 48 let, advokát, Praha 1, člen Strany zelených, nezávislý kandidát
Advokát s bohatou zkušeností v obchodním a finančním právu. Žije s rodinou v Petrské čtvrti, kde je dvacet let předsedou SVJ. Dům, který spravuje, ubránil u soudů proti pokusům o hotelizaci (Airbnb). Člen Strany zelených, zajímá se i o udržitelnou dopravu.

7. PhDr. Filip Lachmann, 35, sociolog, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Sociolog, vede Tiskového a edičního oddělení Sociologického ústavu AV ČR. Otec dvou skvělých dětí, Malostraňák, ale druhý břeh Vltavy mu není cizí. Ve volném čase se snaží o zlepšení toho, co v centru nefunguje a co přitom často máme všichni denně řadu let na očích.

8. Bc. et Ing. Beno Ge, MPA, 40 let, voják z povolání, pilot a zastupitel MČ Praha 1, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Profesionální voják v hodnosti majora, zastupitel MČ Prahy 1 od března 2022. Za starosty Pavla Čižinského působil v bezpečnostní komisi, kde byl aktivní zejména v oblasti regulace pub crawls. S příchodem nové koalice mu ale nebylo umožněno pokračovat.

9. Jan Vlček, 50 let, filmový architekt, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Filmový architekt, přednáší filmovou scénografii na FAMU. Vyrůstal na Malé Straně na Nových zámeckých schodech, dnes žije na Starém Městě. Je toho spousta, co má na jedničce rád, ale je toho také žel víc, co ho neskutečně štve a čemu je třeba se postavit opravdu důrazně.

10. Petra Pětioká, 43 let, hypoteční specialista, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Hypoteční specialista, od roku 2017 letuška. Bydlí na Malé Straně a snaží se o to, aby se jí, dceři i nám všem na Praze 1 žilo snadněji a lépe. Spolu s dalšími místními se zasloužila o zastavení projektu zástavby ve Velké Strahovské zahradě.

11. MgA. Jiří Hromada, 64 let, herec a emeritní prezident herecké asociace, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

12. Markéta Sedláková, 49 let, čalounice, Praha 1, bez politické příslušnosti, navržena politickou stranou Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ

13. Jan Stöckl, akad. mal. a rest., 58 let, restaurátor uměleckých děl, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

14. Kristýna Kubištová, 44 let, designerka, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

15. Ing. Richard Bejlek, 47 let, podnikatel, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

16. Mgr. Helena Uhlířová, 66 let, dětská klinická psycholožka a rodinná terapeutka, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

17. JUDr. Pavel Kosatík, 60 let, spisovatel, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

18. Mgr. Johana Lomová Ph.D., 38 let, historička umění, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

19. MUDr. Pavel Lukáš, 44 let, anesteziolog, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

20. Jana Titlbachová, 76 let, důchodkyně a včelařka, Praha 1, člen Strany zelených, nezávislý kandidát

21. Mgr. Jakub Rozsypal, 34 let, projektový manažer v IT, Praha 1, člen Strany zelených, nezávislý kandidát

22. Ing. Lenka Jachanová, 37 let, ekonomka, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

23. Šimon Gut, 38 let, fotograf v oblasti módy a reklamy, věnuje se rovněž správě dvou domů na Hradčanech, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

24. PhDr. Lenka Beranová, 41 let, socioložka a lektorka primární pomoci, Praha 1, člen Strany zelených, nezávislý kandidát

25. Mgr. Vít Masare, 35 let, sociální a bezpečnostní poradce, Praha 1, člen Strany zelených, nezávislý kandidát

26. MUDr. Vladimír Němec, 66 let, chirurg, Praha 1, člen Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), nezávislý kandidát

27. Ing. MgA. Jindřich Roesel, 37 let, zvukař a spolumajitel malostranské hospody, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát