Rubriky
Nezařazené

Škola v přírodě aneb Janov pod Mühlovou

Aktuální rozhodnutí MČ Praha 1 o jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Škola v přírodě Janov nad Nisou, je další z kamínků do mozaiky příběhu o tom, jak radnice první městské části neumí nebo nechce efektivně spravovat svůj majetek.

Nejdříve byly budovy v 90. letech rekonstruovány a nějaký čas v majetku nechvalně známé Nadace Pražské děti. Ta dodnes pod rouškou pseudonájemního vztahu provozuje na Staroměstském náměstí prodejní stánky, které jsou v rozporu památkovou ochranou a vydělávají na takzvané pražské šunce za horentní cenu.

Rekonstrukci objektů za 50 milionů korun kritizoval tehdy ještě z opozičních lavic nynější radní pro majetek Jan Votoček. Je zvláštní, že tento politik nyní mlčí a je součástí koalice, která rozehrává další dějství hry, v jejímž středu vždy byla, je a zřejmě i nadále bude rodina Mühlových. Ti totiž právě již od 90. let spravují oba objekty školy v přírodě. Městská část jim na to měsíčně přispívala několik set tisíc korun, aniž by si vedla podrobnou evidenci, kdo je v areálu ubytovaný a za jakou cenu. Kromě našich škol totiž areál může využívat nejširší okruh zájemců. Ti se jistě rekrutují rovněž z klientů dalších nemovitostí rodiny Mühlových v blízkém okolí, spravované například, podobně jako ŠvP Janov, jejich firmou Saarland. Nakolik tedy tato rodina zahrnula majetek naší městské části do svého portfolia a nakolik jej využívala ke svému vlastnímu podnikání, vedení radnice až do roku 2018, kdy přišla na radnici koalice vedená PRAHOU 1 SOBĚ, příliš nevěděla nebo vědět nechtěla. Možná to bylo dáno rovněž historickými vazbami, které i současné vedení na tuto rodinu má. Pod mandátními smlouvami na správu Janova totiž nalezneme nejen podpisy Michaela Valenty, který byl zástupce tehdejšího, ale i dnešního starosty Petra Hejmy (STAN). A také podpis někdejšího, ale i současného místostarosty Petra Burgra (KDU-ČSL).

V rámci naší práce na radnici MČ P1 v roce 2019 jsme se snažili dát věcem nový řád, problematice Janova nad Nisou se začal věnovat náš radní pro finance Vladan Brož ve snaze zalepit několikamilionovou díru v rozpočtu MČ. Už tehdy jsme ze strany našich tehdejších koaličních partnerů Petra Hejmy i Petra Burgra cítili odpor měnit cokoliv ze starých zajetých pořádků, ať už šlo o transformaci Nadace Pražské děti, či právě o správu objektů v Janově nad Nisou. Přesto jsme nechali v březnu 2019 oddělení interního auditu útvaru starosty MČ Praha 1 zpracovat mimořádný audit hospodaření rekreačního zařízení v Janově nad Nisou a následně v červenci 2019 externí subjekt zpracoval i ekonomickou a provozní analýzu RZ Janov nad Nisou. Obě šetření došla k totožnému závěru a totiž, že se v Janově hospodaří dlouhodobě ztrátově, MČ nemá vypracován jakýkoliv mechanismus efektivní kontroly, když Janov obhospodařuje několik odborů a oddělení bez vzájemné komunikace.

Návrhy na řešení, jak dále naložit s těmito objekty byly v zásadě tři:

1) založení příspěvkové organizace, přičemž ale nelze předpokládat výraznější zlepšení ekonomické situace, nicméně výdaje by měly být pod lepší kontrolou

 2) objekty převést ze současného stavu, kdy správu vykonává na základě mandátní smlouvy správce do formy nájmu s tím, že smlouva bude umožňovat další zvýhodněné pronájmy pro pobyty škol Prahy 1

 3) prodej nemovitosti.

Přestože nás současná koalice nyní viní z toho, že jsme zvažovali onu třetí možnost, v době, kdy jsme vedli radnici, jsme rozhodně o prodeji těchto nemovitostí neuvažovali. Naopak uvažovali jsme o druhé možnosti, a to o nájemní smlouvě, kdy nájemce bude zařízení provozovat na své riziko. Měli jsme za to, že byť malé či symbolické nájemné s tím, že zachováme možnost rekreačních pobytů našich škol, je pro nás výhodnější než doplácet cca 6 – 7 milionů ročně na provoz. Z tohoto důvodu jsme se rovněž na podzim 2019 sešli s manželi Mühlovými, abychom jim oznámili záměr smlouvy vypovědět s tím, že mají možnost přihlásit se do námi plánovaného záměru nájmu. Ještě v zimě roku 2019 jsme do Janova vyslali neohlášenou kontrolu, která potvrdila, že jsou v objektu ubytovaní lidé bez evidence, což odporuje zákonu a utvrdilo nás to v přesvědčení smlouvy vypovědět. To se stalo v lednu 2020, těsně před tím, než Petr Hejma s Petrem Burgrem a Michalem Cabanem svrhli námi vedenou koalici. Nově ustanovená rada na svém druhém či třetím zasedání vzala zpět výpovědi smluv a rok se nic nedělo. Náš zastupitel Vladan Brož podal alespoň v této době podnět na ÚOHS, protože dle jeho názoru odporovaly mandátní smlouvy o správě nemovitostí v době svého vzniku zákonu. Výsledky řízení úřadu nám nejsou dosud známy.

Během pandemie covid-19 nebyl nikdo v Janově ubytován, přesto MČ platila měsíčně stovky tisíc Mühlovým za správu objektů, ačkoliv zároveň pobírali dotace z programu Antivirus. Na jaře letošního roku se, po více než ročním váhání od doby, kdy my jsme vypověděli správcovské smlouvy, současné vedení radnice rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci a vybrat do jejího čela ředitele. Současně starosta Hejma pověřil novou vedoucí oddělení interního auditu přezkoumat hospodaření v Janově nad Nisou. Výsledky auditu nám rovněž nejsou známy. Ale světe div se, ředitelem nově zřízené příspěvkové organizace se nestává po té, co byl pro nedostatek vysokoškolského vzdělání vyřazen druhý uchazeč, nikdo jiný, než pokračovatel rodu Mühlových, syn Roman. Formálně majetek městské části tak zůstává v těch „pravých“ rukách. V rukách, které vědí, jak majetek městské části co nejlépe využít pro vlastní účely, protože takřka třicetiletá rodinná tradice je k nezaplacení, respektive ji zaplatíme my všichni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *