Rubriky
Nezařazené

Škola v přírodě aneb Janov pod Mühlovou

Aktuální rozhodnutí MČ Praha 1 o jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Škola v přírodě Janov nad Nisou, je další z kamínků do mozaiky příběhu o tom, jak radnice první městské části neumí nebo nechce efektivně spravovat svůj majetek.

Nejdříve byly budovy v 90. letech rekonstruovány a nějaký čas v majetku nechvalně známé Nadace Pražské děti. Ta dodnes pod rouškou pseudonájemního vztahu provozuje na Staroměstském náměstí prodejní stánky, které jsou v rozporu památkovou ochranou a vydělávají na takzvané pražské šunce za horentní cenu.

Rekonstrukci objektů za 50 milionů korun kritizoval tehdy ještě z opozičních lavic nynější radní pro majetek Jan Votoček. Je zvláštní, že tento politik nyní mlčí a je součástí koalice, která rozehrává další dějství hry, v jejímž středu vždy byla, je a zřejmě i nadále bude rodina Mühlových. Ti totiž právě již od 90. let spravují oba objekty školy v přírodě. Městská část jim na to měsíčně přispívala několik set tisíc korun, aniž by si vedla podrobnou evidenci, kdo je v areálu ubytovaný a za jakou cenu. Kromě našich škol totiž areál může využívat nejširší okruh zájemců. Ti se jistě rekrutují rovněž z klientů dalších nemovitostí rodiny Mühlových v blízkém okolí, spravované například, podobně jako ŠvP Janov, jejich firmou Saarland. Nakolik tedy tato rodina zahrnula majetek naší městské části do svého portfolia a nakolik jej využívala ke svému vlastnímu podnikání, vedení radnice až do roku 2018, kdy přišla na radnici koalice vedená PRAHOU 1 SOBĚ, příliš nevěděla nebo vědět nechtěla. Možná to bylo dáno rovněž historickými vazbami, které i současné vedení na tuto rodinu má. Pod mandátními smlouvami na správu Janova totiž nalezneme nejen podpisy Michaela Valenty, který byl zástupce tehdejšího, ale i dnešního starosty Petra Hejmy (STAN). A také podpis někdejšího, ale i současného místostarosty Petra Burgra (KDU-ČSL).

V rámci naší práce na radnici MČ P1 v roce 2019 jsme se snažili dát věcem nový řád, problematice Janova nad Nisou se začal věnovat náš radní pro finance Vladan Brož ve snaze zalepit několikamilionovou díru v rozpočtu MČ. Už tehdy jsme ze strany našich tehdejších koaličních partnerů Petra Hejmy i Petra Burgra cítili odpor měnit cokoliv ze starých zajetých pořádků, ať už šlo o transformaci Nadace Pražské děti, či právě o správu objektů v Janově nad Nisou. Přesto jsme nechali v březnu 2019 oddělení interního auditu útvaru starosty MČ Praha 1 zpracovat mimořádný audit hospodaření rekreačního zařízení v Janově nad Nisou a následně v červenci 2019 externí subjekt zpracoval i ekonomickou a provozní analýzu RZ Janov nad Nisou. Obě šetření došla k totožnému závěru a totiž, že se v Janově hospodaří dlouhodobě ztrátově, MČ nemá vypracován jakýkoliv mechanismus efektivní kontroly, když Janov obhospodařuje několik odborů a oddělení bez vzájemné komunikace.

Návrhy na řešení, jak dále naložit s těmito objekty byly v zásadě tři:

1) založení příspěvkové organizace, přičemž ale nelze předpokládat výraznější zlepšení ekonomické situace, nicméně výdaje by měly být pod lepší kontrolou

 2) objekty převést ze současného stavu, kdy správu vykonává na základě mandátní smlouvy správce do formy nájmu s tím, že smlouva bude umožňovat další zvýhodněné pronájmy pro pobyty škol Prahy 1

 3) prodej nemovitosti.

Přestože nás současná koalice nyní viní z toho, že jsme zvažovali onu třetí možnost, v době, kdy jsme vedli radnici, jsme rozhodně o prodeji těchto nemovitostí neuvažovali. Naopak uvažovali jsme o druhé možnosti, a to o nájemní smlouvě, kdy nájemce bude zařízení provozovat na své riziko. Měli jsme za to, že byť malé či symbolické nájemné s tím, že zachováme možnost rekreačních pobytů našich škol, je pro nás výhodnější než doplácet cca 6 – 7 milionů ročně na provoz. Z tohoto důvodu jsme se rovněž na podzim 2019 sešli s manželi Mühlovými, abychom jim oznámili záměr smlouvy vypovědět s tím, že mají možnost přihlásit se do námi plánovaného záměru nájmu. Ještě v zimě roku 2019 jsme do Janova vyslali neohlášenou kontrolu, která potvrdila, že jsou v objektu ubytovaní lidé bez evidence, což odporuje zákonu a utvrdilo nás to v přesvědčení smlouvy vypovědět. To se stalo v lednu 2020, těsně před tím, než Petr Hejma s Petrem Burgrem a Michalem Cabanem svrhli námi vedenou koalici. Nově ustanovená rada na svém druhém či třetím zasedání vzala zpět výpovědi smluv a rok se nic nedělo. Náš zastupitel Vladan Brož podal alespoň v této době podnět na ÚOHS, protože dle jeho názoru odporovaly mandátní smlouvy o správě nemovitostí v době svého vzniku zákonu. Výsledky řízení úřadu nám nejsou dosud známy.

Během pandemie covid-19 nebyl nikdo v Janově ubytován, přesto MČ platila měsíčně stovky tisíc Mühlovým za správu objektů, ačkoliv zároveň pobírali dotace z programu Antivirus. Na jaře letošního roku se, po více než ročním váhání od doby, kdy my jsme vypověděli správcovské smlouvy, současné vedení radnice rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci a vybrat do jejího čela ředitele. Současně starosta Hejma pověřil novou vedoucí oddělení interního auditu přezkoumat hospodaření v Janově nad Nisou. Výsledky auditu nám rovněž nejsou známy. Ale světe div se, ředitelem nově zřízené příspěvkové organizace se nestává po té, co byl pro nedostatek vysokoškolského vzdělání vyřazen druhý uchazeč, nikdo jiný, než pokračovatel rodu Mühlových, syn Roman. Formálně majetek městské části tak zůstává v těch „pravých“ rukách. V rukách, které vědí, jak majetek městské části co nejlépe využít pro vlastní účely, protože takřka třicetiletá rodinná tradice je k nezaplacení, respektive ji zaplatíme my všichni.

Rubriky
Centrum Prahy MČ Prahy 1 Nezařazené PRAHA 1 SOBĚ

Co bude s prázdným domem V Jámě?

Dlouhá léta prázdný dům na rohu ulic Štěpánská a V Jámě, ve kterém je umístěna Galerie 1, chátrá. Přízemní prostor galerie se vstupem z ulice Štěpánská je jediným, který je zrekonstruován a využíván ke kulturním účelům, v dnešní době především k výstavám, v minulosti jsme zde zažili i další kulturní akce, debaty s občany, různá setkání či dokonce jednání mimořádného zastupitelstva. Zbývajících téměř 4 000 metrů čtverečních, které jsou v dezolátním stavu, slouží pouze jako skladiště přebytečného nábytku radnice.

S brutalistní domem jen pár kroků od Václavského náměstí mělo již několik politických reprezentací různé záměry. Od roku 2011 se objevují nejrůznější nápady od výstavby nové radnice MČ, přes dohledové centrum policie až k zbudování europoslanecké kanceláře. Po započaté rekonstrukci před několika lety, kdy proběhly demolice do té doby použitelných prostor, práce ustaly a nyní je dům použitelný pouze pro zmíněné skladování nábytku. Přesto městská část platí za udržování domu v takovémto stavu 3 miliony korun ročně, tedy především za ostrahu prázdných prostor. Od doby svěření tohoto majetku městské části se již jedná o desítky milionů z veřejných peněž na provoz chátrajícího domu, v němž se prohání meluzína.

V roce 2019 jsme na radnice naplánovali opravy tohoto domu s následným pronájem subjektu, který by za nájemné pokrývající opravy dům oživil. K realizaci těchto plánů po svržení námi vedené koalice bohužel nedošlo a dům tak dále zeje prázdnotou.

Neměl by dobrý hospodář namísto realizace grandiózních projektů ve veřejném prostoru, který zelené plochy degradují na zadlážděnou plochu, spíš investovat do svého majetku, který chátrá a odčerpává z obecní kasy finanční prostředky?

Rubriky
Centrum Prahy Občané Prahy 1

Zastavění piazzety u hotelu InterContinental

Koncem roku 2019 oznámil médiím nový vlastník hotelu InterContinental, že by rád přestavěl okolí tohoto hotelu, včetně zastavění části náměstí. Většina jeho záměrů může být pro mnohé zajímavá, ovšem veřejné projednávání s občany by už dávno mělo být pro moderní a transparentní radnici samozřejmostí. To jejich zájmy, nikoliv investorů, má totiž vedení radnice hájit. A nejde o to řešit otázku architektonického vkusu, který můžeme mít každý z nás rozdílný. Ale o projednání zásadních věcí, jako je potenciální zatížení infrastruktury, úbytek zeleně a možné přehřívání centra, a v důsledku také například jeho vylidňování.

Nicméně participativní jednání s občany pro proběhnuvší prohlídce místa samotného za účasti architekta, které jsme ještě před výměnou koalice naplánovali s kolegy za Piráty, pan starosta ihned po svém nástupu do funkce zrušil. Neměl ho prý v kalendáři. Prý bude náhradní termín. Nicméně k tomu nikdy nedošlo. Nebo snad jako participaci mají občané chápat fakt, že sami mohou dojít vyplnit dotazníček developera přímo do hotelu InterContinental? Navíc k čemu
dotazník, když už od září vychází v médiích články o tom, že Praha 1 se zastavěním náměstí souhlasí?

Rubriky
Nezařazené

Online poradna pro občany Jedničky

Všichni teď napínáme síly ke zvládnutí aktuální situace, šijeme roušky a pomáháme, kde je potřeba. Protože máme zkušenosti z úřadu a máme v týmu odborníky napříč obory včetně právníků, rozhodli jsme se nabídnout také pomoc ve formě online poradenství. Konzultace jsou určené především našim spoluobčanům z Prahy 1, kteří v souvislosti s nouzovým stavem řeší nové životní situace a otázky. Dotazy můžete posílat na praha1@prahasobe.cz nebo tady na facebooku, pokusíme se s Vámi spojit co nejdříve a pomoci.

S ohledem na bezpečnost nás všech jsme dočasně přerušili pravidelné úřední hodiny v opoziční zastupitelské místnosti. Pokračujeme v nich ale dál online – na e-mailu nebo tady na facebooku.
Přejeme všem pevné zdraví a sílu zvládnout karanténu!

Rubriky
PRAHA 1 SOBĚ

Každou středu s PRAHA 1 SOBĚ

Když bývalý starosta Lomecký neuspěl ve volbách, než by pracoval v opozici, radši se zastupitelského mandátu rovnou vzdal. Takový hrdinský postoj od nás rozhodně nečekejte. 🙂

Na radnici Prahy 1 už vládnou jiní, ale my jsme pro městskou část rozhodně nepřestali pracovat. Zůstáváme s vámi v kontaktu!

Zástupce PRAHA 1 SOBĚ zastihnete nově také každou středu od 17 do 18 hodin na radnici Prahy 1 v opoziční zastupitelské místnosti (radničním průchodem z Vodičkovy projdete až dozadu ke schodům a zhruba v polovině schodů po levé straně najdete vstup). Zveme vás na kávu!

Vedle toho nám můžete kdykoliv napsat sem do zpráv nebo na naše e-maily a domluvit si schůzku:

pavel.cizinsky@praha1.cz
amalia.pocarovska@praha1.cz
david.skala@praha1.cz
vladan.broz@praha1.cz
valerie.clare.talackova@praha1.cz
martin.spacek@praha1.cz

Těšíme se na vás!

Rubriky
MČ Prahy 1 Nezařazené PRAHA 1 SOBĚ

Převrat na Praze 1: Z vedení radnice jsme se přesunuli do opozice

14. ledna 2020 proběhlo v paláci Žofín mimořádné zastupitelstvo, které rozhodlo o sesazení Prahy 1 Sobě z vedení městské části. Pavla Čižinského vystřídal na postu starosty Prahy 1 Petr Hejma z uskupení My, co tady žijeme (STAN, TOP 09, KDU-ČSL, Iniciativa občanů) s novou koalicí ODS a ANO. Tato skutečnost ale nijak nezmenšuje naše úsilí měnit centrum města k lepšímu, tentokrát z opozice. Pracujeme dál jako zastupitelé Prahy 1 a spolupracujeme s kolegy z Praha Sobě na magistrátu.
Rádi bychom poděkovali vám všem – občanům, kteří se o situaci na Praze 1 zajímáte. „Jistě, návrat ODS a TOP 09 spolu s ANO do vedení Prahy 1 je špatnou zprávou. Ale mnohem silněji cítím tu dobrou – že se podařilo probudit občanskou společnost. Stovky lidí dorazily přímo na jednání zastupitelstva, další lidé sledovali stream, účastnili se diskuse s občany, psali nám a volali. Celý rok přibývalo lidí, kteří se o dění v městské části a o možnosti změny živě zajímali. To je myslím daleko větší úspěch než jakékoliv naše funkce. Chci všem občanům upřímně poděkovat!“ vzkazuje Pavel Čižinský, zastupitel a bývalý starosta Prahy 1.
Ve vedení městské části Prahy 1 jsme působili od listopadu 2018, kdy jsme s naším volebním programem uspěli v komunálních volbách. Podařila se nám spousta malých i velkých věcí – od vydláždění dříve prašné cestičky na Klárově, zavedení přímých přenosů z jednání zastupitelstva, až po zákaz pivních kol (tzv. beer bikes), vyhnání přerostlých pand a dalšího vizuálního smogu z historického centra Prahy.
I nadále se budeme jako občané a Vaši sousedé snažit, aby se na Praze 1 dobře žilo, budovat otevřený komunikující úřad a bojovat proti nekalým praktikám na radnici. Sledujte naše aktivity zde na webu nebo Facebooku PRAHA 1 SOBĚ, protože my pracovat nepřestáváme!

Rubriky
Centrum Prahy MČ Prahy 1 Občané Prahy 1 PRAHA 1 SOBĚ PRAHA SOBĚ

Provoz Nemocnice Na Františku převezme hlavní město

Povedlo se. Před více než rokem jsme v mraze stáli před Nemocnicí Na Františku a snažili se zabránit její podvodné privatizaci. Úspěšně. Nemocnici jsme zachránili a po volbách připravili její převzetí hlavním městem. Za podmínek, že bude nejen zachována, ale rozvíjena poskytovaná péče.

Nemocnice Na Františku má celopražský význam. Dosud bylo jedinou nemocnicí provozovanou městskou částí a je logické, aby ji řídilo samo město, nejen městská část. Praha 1 si ponechá budovu a pozemek.

„Převzetí nemocnice je důkaz, že se dokážeme dohodnout ve prospěch Pražanů. Máme společný cíl – postupujeme koordinovaně k nejlepšímu možnému dlouhodobému rozvoji lékařské a sociální péče v Praze,“ říká starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.

Rubriky
MČ Prahy 1

Tichá vzpomínka na kolegu zastupitele

Na budově radnice dnes vlaje černá vlajka na památku našeho kolegy, zastupitele Zdeňka Tesaříka. Připojujeme se s celým klubem Praha 1 Sobě s tichou vzpomínkou a jsme v myšlenkách s rodinou a ostatními pozůstalými.

Rubriky
Centrum Prahy MČ Prahy 1 PRAHA 1 SOBĚ PRAHA SOBĚ

Zakazujeme pivní kola

Pivním kolům v centru odzvonilo!

Před malou chvílí záměr na návrh našeho radního pro dopravu David Skala posvětila Rada MČ Praha 1. David současně řešení předjednal s magistrátem, a proto by mohla pivní kola zmizet z centra už tuto turistickou sezonu.

„Předchozí politická reprezentace problém odkládala jako neřešitelný i z důvodu nejasného stanoviska ministerstva dopravy. Nám se ve spolupráci s magistrátem podařilo přijít s řešením stanovením maximální šířky kola. Tak zakážeme vjezd do centra všem pivním kolům a současně neomezíme cyklisty nebo dodavatele, kteří na kolech rozvážejí zboží, a motorovou dopravou přetíženému centru výrazně ulevují,“ říká David Skála.

Další na řadě jsou falešné veteránské vozy a plyšové pandy.

Rubriky
MČ Prahy 1 Občané Prahy 1

Třetí schůze zastupitelstva

Starosta Pavel Čižinský k dnešní třetí schůzi zastupitelstva Prahy 1: „Dnes navrhujeme mj. vstoupit do spolku Otevřená města z.s. a také projednáváme citlivý materiál k záměru ukončit v budoucnu prodeje městských bytů s tím, že jednotlivé případy žadatelů o privatizaci budeme posuzovat individuálně.
Jeví se nám jako strategie dobrého hospodáře dále nerozprodávat bytový fond, ze kterého nám nyní zbývá pouhých 7%. V době rostoucích cen nemovitostí i postupující krize dostupnosti bydlení je jedině rozumné, ponechat aspoň část bytů pro potřeby občanů městské části a pro rozumnou bytovou politiku.“

Sledujte živý přenos.