Rubriky
MČ Prahy 1 PRAHA 1 SOBĚ

Pokračují jednání, nacházíme shodu

Máme za sebou týden, ve kterém jsme se zástupci koaličních stran pracovali na společném programu, který budeme prosazovat na Praze 1 – a nacházíme maximální shodu.

Minulý týden jsme vás informovali o společné vůli čtyř stran spolupracovat, a prosadit změnu na Praze 1: PRAHA 1 SOBĚ, Pirátů, My, co tady žijeme a Zelené pro jedničku. Během tohoto týdne se mezi našimi stranami konalo mnoho jednání k programu a vše dobře pokračuje. Shodli jsme se na hlavních společných bodech v oblastech hospodaření, správy, turismu, bydlení, sociální politiky, dopravy, bezpečnosti, zdravotnictví, obchodu i služeb, a nadále budeme pracovat na společném programovém prohlášení. Během dvou týdnů doufáme, že ho sepíšeme a povíme vám, kdo bude mít co v radě na starosti – na Praze 1 nás čeká mnoho potřebné práce, chceme se do ní pustit co nejdříve.

Rubriky
MČ Prahy 1 PRAHA 1 SOBĚ

Jednáme o nové koalici

Máme za sebou první týden po volbách a jsme rádi, že můžeme říci, že je vše na dobré cestě. Na společné koalici jednáme se zástupci Pirátské strany, hnutí My, co tady žijeme a se Zelenou pro jedničku. Všichni zástupci deklarovali zájem společně spolupracovat a prosadit potřebnou změnu na Praze 1. Další jednání v užším kruhu budou v brzké době následovat. Koalici v tomto složení podpořil i senátor prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Rubriky
Centrum Prahy MČ Prahy 1 Nezařazené Občané Prahy 1 PRAHA 1 SOBĚ PRAHA SOBĚ

Děkujeme vám! Vyhráli jsme volby a získali 6 mandátů

Děkujeme za vaši podporu! Získali jsme 6 mandátů a celkem 21,25 % hlasů občanů Prahy 1, kde k volbám přišlo dokonce o 1 376 voličů více než před čtyřmi lety. Je vidět, že si na radnici přejete skutečnou změnu. Bude nám ctí vás zastupovat a konečně začít měnit věci k lepšímu.

Rubriky
Centrum Prahy MČ Prahy 1 Občané Prahy 1 PRAHA 1 SOBĚ

Náš program

Jak chceme řešit konkrétní problémy na Praze 1? Po kliknutí na MAPU nebo tento ODKAZ se dozvíte, jak se stavíme k jednotlivým lokalitám a co chceme na Praze 1 změnit, aby se nám tu všem žilo lépe.

Jak chceme řešit konkrétní problémy na Praze 1?

1. PRAHA 1 PRŮCHOZÍ

• Zajistíme odpovídající prostor pro pěší tepny

• Dopravní značky, odpadkové koše a osvětlení nesmí blokovat průchod

• Zpřístupníme podloubí a pasáže

• Definujeme pravidla pro předzahrádky a ty uzavřené omezíme

• Omezíme turistická vozítka v ulicích

2. RADNICE OTEVŘENÁ OBČANŮM

• Zavedeme jednání zastupitelstva v podvečerních hodinách a zajistíme jejich online přenos

• Provedeme generální revizi majetku ve správě MČ Praha 1

• Zveřejníme všechny okolnosti týkající se pokusu o privatizaci Nemocnice na Františku

• Vypovíme nevýhodné smlouvy MČ Praha 1

• Zveřejníme kolik, za co a jakému dodavateli platí MČ Praha 1 veřejné prostředky

3. KONEČNĚ MODERNÍ NEMOCNICE

• Ve spolupráci s magistrátem modernizujeme Nemocnici na Františku a zasadíme se o to, aby zde byla dětská pohotovost a nonstop lékárna

• Zahájíme modernizaci polikliniky v Palackého ulici

• Podpoříme centrum paliativní péče v Nemocnici Karla Boromejského pod Petřínem

4. JEDNIČKA BEZ BARIÉR

• Vybudujeme bezbariérové zastávky vídeňského typu, a to například na Újezdě a na Smetanově nábřeží

• Zasadíme se o eskalátory u výstupu z metra Staroměstská

• Zpevníme chodníky tam, kde to je potřeba, např. na Klárově

• U chodníků zřídíme bezbariérové nájezdy

• Prodloužíme intervaly na přechodech, např. v Revoluční a na Újezdě

5. KLIDNÝ SPÁNEK, I V DLOUHÉ

• Ve spolupráci s magistrátem zavedeme funkci nočního starosty a účinná opatření proti hluku

• Pořídíme hlukoměr s certifikovanou obsluhou, který bude přímo ve vlastnictví města, a nebude se tak muset pokaždé čekat na příjezd hygieny

• Zasadíme se o to, aby městská policie byla na problematických místech stále viditelná

• Společně s městskou policií vypracujeme informační materiál pro turisty týkající se pokut za porušování pravidel

6. CENTRUM POMALEJŠÍ A PLYNULEJŠÍ

• Smetanovým nábřežím a Karmelitskou nebude projíždět celá Praha

• Zavedeme rychlostní limit v oblastech, kde řidiči ohrožují chodce

• Zakážeme pivní kola blokující dopravu

• Kde to ulice umožňují, zavedeme cykloobousměrky

7. DROBNOSTI, CO ZPŘÍJEMNÍ ŽIVOT

• Zavedeme systém dostupných toalet po celé městské části

• U dětských hřišť, například ve Františkánské zahradě, zabezpečíme zdarma toalety s přebalovacími pulty

• Zasadíme se o instalaci krycího panelu na zastávce tramvaje na Masarykově nádraží

• Zavedeme karty seniora pro občany nad 65 let se zlevněným vstupem do kulturních a sportovních institucí

8. POŘÁDEK V ULICÍCH

• Častější uklid tam, kde je větší nepořádek

• Zvýšíme frekvenci úklidu, například ve Vrchlického sadech

• Zajistíme, aby městská policie zajistila dodržování platných vyhlášek

• Zařídíme, aby turistické autobusy respektovaly pravidla zákazu vjezdu, například na Pohořelci

• Budeme důsledně pokutovat taxi stojící na jim nevyhrazených místech

9. PARKOVÁNÍ SLOUŽÍ REZIDENTŮM

• Revidujeme a omezíme vyhrazená parkovací místa, především ta určená pro turistických byznys

• S majiteli nákupních center, soukromých parkovišť a nových stavebních projektů budeme jednat o možnosti bezplatného nočního parkování rezidentů

• Zajistíme cyklostojany na místech, která dávají smysl: před poštou a úřady apod.

• Zakročíme proti vozidlům, která slouží jako reklamní poutače

10. KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁNĚNÉ

• Nedopustíme bourání historických budov a aktivně se ve veřejném zájmu zúčastníme stavebních a územních řízení

• Výstavbu podzemních garáží na archeologicky cenném území Malostranského náměstí nepodpoříme

• Ve spolupráci s magistrátem se zasadíme o řešení situace prázdných a chátrajících domů

11. REKLAMA V MEZÍCH

• Zrušíme zbytečné telefonní budky, které fungují jako reklamní poutače

• Zbavíme centrum města pouličního kýče a vizuálního smogu

• Zasadíme se o dodržování vyhlášek

12. VEŘEJNÝ PROSTOR MÍSTEM PRO POTKÁVÁNÍ

• Na náměstích a prostranstvích se nesmí zapomínat na lavičky, zeleň a vodní prvky

• Zachováme volné prostranství před hotelem Intercontinental

• Nová zástavba u Masarykova nádraží musí plnit městotvornou funkci s dostatečnou zelení

• Rozšíříme otevírací dobu v parcích, například ve Vojanových sadech

13. ŽÁDNÁ ODSTŘIŽENÁ MÍSTA

• Podpoříme tramvajovou dopravu přes Václavském náměstí a Hlavní nádraží na Vinohrady a Žižkov

• Propojíme Střelecký ostrov a Žofín

• Podpoříme proměnu severojižní magistrály. Národní muzeum, Státní opera i Hlavní nádraží musí být dobře přístupné

14. REGULACE AIRBNB

• Sdílená ekonomika se musí v centru vrátit svému původnímu záměru

• Zasadíme se o zohlednění specifik centra během vyjednávání magistrátu a AirBnB o pravidlech fungování služby

• Městský poplatek musí být vybírán přímo u zprostředkovatele a musí být vyšší než 15 Kč

15. MĚSTSKÝ MAJETEK SLOUŽÍ OBČANŮM

• Zasadíme se o to, aby Staroměstská tržnice sloužila svému účelu jako opravdové tržiště

• Nebytové prostory MČ Praha 1 budeme pronajímat s ohledem na občanskou vybavenost, aby voda nestála 100 Kč

• Nedovolíme, aby domy v majetku města chátraly

Rubriky
Kandidátní listina PRAHA 1 SOBĚ PRAHA 1 SOBĚ

Kandidáti PRAHA 1 SOBĚ

1. Mgr. Pavel Čižinský, muž, 41 let, advokát a zmocněnec přípravného výboru za záchranu Nemocnice Na Františku, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
2. Mgr. Amália Počarovská, žena, 30 let, ekonomka, expertka na kontrolu veřejných financí, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
3. David Skála, muž, 29 let, kulturní manažer, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
4. Valerie Clare Talacko, BA, žena, 50 let, překladatelka, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
5. Mgr. et Mgr. Vladan Brož, muž, 41 let, advokát se zkušeností v Transparency International, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
6. Bc. Martin Špaček, muž, 26 let, manažer kampaní za dostupné bydlení, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
7. Mgr. Eva Holá, žena, 36 let, právnička, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
8. Bc. et Ing. Beno Ge, MPA, muž, 36 let, voják z povolání a pilot, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
9. Šimon Gut, muž, 34 let, fotograf, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
10. Helena Delteilová, žena, 37 let, zdravotní sestra v Nemocnici Na Františku, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
11. Štěpán Mesany, muž, 28 let, koordinátor zahraničních výměnných pobytů, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
12. akad. mal. Renáta Fučíková, žena, 54 let, vysokoškolská pedagožka, spisovatelka a výtvarnice, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
13. BcA. Marek Brožek, muž, 31 let, kameraman a loutkář, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
14. Mgr. Zuzana Janoušková, žena, 31 let, sinoložka a obchodní zástupkyně, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
15. Bc. Vojtěch Palouš, muž, 29 let, fyzioterapeut, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
16. Blanka Auská, žena, 63 let, knihovnice v Národní knihovně, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
17. Ing. MgA. Jindřich Kravařík, muž, 33 let, zvukař a spolumajitel malostranské hospody, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
18. Ing. arch. Vojtěch Pošmourný, muž, 34 let, architekt, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
19. Mgr. Marian Švejda, muž, 70 let, dokumentarista, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
20. Ing. Lenka Jachanová, žena, 33 let, ekonomka na mateřské dovolené, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
21. Bc. Vojtěch Malý, muž, 32 let, podnikatel a hoteliér, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
22. Dagmar Tesařová, žena, 72 let, důchodkyně, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
23. Daniel Sidon, muž, 31 let, herec a autor naučného projektu o Starém Městě pražském a Golemovi, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
24. Ing. arch. Vladimír Jirout, muž, 86 let, architekt, zasloužil se o vznik pražského metra, čestný občan Prahy 1, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
25. Štěpán Kubišta, muž, 40 let, kulturní manažer, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 

NAŠI KANDIDÁTI

Kandidáti PRAHA 1 SOBĚ
Rubriky
Centrum Prahy MČ Prahy 1 Občané Prahy 1 PRAHA 1 SOBĚ

Dopis sousedům Prahy 1

Vážení sousedé,
jsme občané Prahy 1 a jsme součástí týmu PRAHA SOBĚ. Společně chceme proměnit Prahu k lepšímu, a proto kandidujeme jak do vedení Městské části Praha 1, tak i do zastupitelstva magistrátu. Prahu nelze proměnit bez respektu k jejímu centru a situaci v Praze 1 nelze zlepšit bez spolupráce s magistrátem. Nechceme další čtyři roky poslouchatod vedení Prahy 1, že prý nic nejde změnit. Praha 1 a magistrát musí být
jedním týmem!

Do politiky v Praze 1 vstupujeme poprvé. Impulsem byla pro nás absolutní ztráta důvěryhodnosti současné radnice Prahy 1, která se pokusila podvodně privatizovat Nemocnici Na Františku nebo navzdory slibům souhlasila se zastavěním prostoru před hotelem InterContinental. Ač je Praha 1 nejbohatší městskou částí, není místem, kde se dobře žije. Jsme přesvědčeni, že změna je možná. Ostatně už se našemu týmu
v posledních čtyřech letech daří měnit Prahu 7.

Nejsme politickou stranou, ale nezávislými kandidáty. Aby PRAHA SOBĚ mohla kandidovat, potřebujeme 100 000 podpisů Pražanů. Už máme přes 70 000 a do 30. července 2018 potřebujeme získat zbytek. Jsme v poslední fázi a záleží i na Vás, zda se nám to podaří. Pomozte nám potřebné podpisy dosbírat! Podepište přiložený leták a petici nám doručte: do kavárny Roesel (Mostecká 20), na Vám nejbližší petiční místo uvedené na www.prahasobe.cz/mapa, nebo se nám ozvěte a my si od Vás arch rádi vyzvedneme osobně.

Za celý tým PRAHA 1 SOBĚ

PAVEL ČIŽINSKÝ