Zastupitelé a zastupitelky Prahy 1 Sobě

ve volebním období 2018-2022

Pavel Čižinský
je již bývalým starostou Prahy 1. Jako starosta měl v gesci sociální věci a zdravotnictví, chod úřadu, komunikaci s veřejností, legislativu a právní záležitosti. Nyní působí v komisi pro zdravotnictví. Do kontrolního výboru jej jako člena současná koalice odmítá jmenovat.
pavel.cizinsky@praha1.cz

Amália Počarovská
je předsedkyní zastupitelského klubu Praha 1 Sobě, místopředsedkyní Finančního výboru a členka Komise pro obchod a služby.
amalia.pocarovska@prahasobe.cz

Vladan Brož
je bývalým radním pro oblasti financí, investic a veřejných zakázek. Momentálně není členem žádné komise, současná radnice ho odmítá jmenovat. Byl naším kandidátem do Komise obecního majetku a Komise pro investice.
vladan.broz@praha1.cz

Valerie Clare Talacková
je členkou Komise pro participaci a veřejný prostor a Komise pro životní prostředí.
valerie.talacko@praha1.cz

Eva Holá

Eva Holá
Eva vystudovala právnickou fakultu a více jak deset let se věnovala právnímu poradenství v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Po obhájení doktorátu a advokátních zkouškách se její pozornost stočila k veřejné správě a politice na Praze 1, kde vyrostla a žije. Od října 2021 je zde také zastupitelkou.
eva.hola@praha1.cz

Beno Ge

Beno Ge
Beno Ge je 20 let profesionálním vojákem v hodnosti majora a na Praze 1 již působil v minulosti jako předseda bezpečnostní komise.
beno.ge@praha1.cz